Melding fra Skadeutvalget \ 2012

Gå til hovedinnhold

Melding fra Skadeutvalget \ 2012

01/12 Melding fra Skadeutvalget

MELDING FRA SKADEUTVALGET NR. 01/12                                               Oslo, 6. januar 2012   Stormskader etter orkanen Dagmar 25 og 26 desember - 2   (se også melding nr 05/11) Samlet var det pr. 5 januar mottatt 6576 skademeldinger - av disse skal 5540 takseres. Pr.   5 januar var det oversendt 2047 med en restanse på 3493 meldte skader for taksering. Antall...

02/12 Melding fra Skadeutvalget

  MELDING FRA SKADEUTVALGET NR. 02/12                                                Oslo, 17. januar 2012     Stormskader etter orkanen Dagmar 25. og 26. desember - 3 Hovedkoordinator har mottatt 6.686 førstegangsmeldinger. 80% av de mottatte meldingene er tildelt takstkonsulent. Arbeidet går jevnt fremover, men hovedkoordinator mottar stadig meldinger om nye skader....

03/12 Melding fra Skadeutvalget

MELDING FRA SKADEUTVALGET NR. 03/12                                                Oslo, 31. mai 2012       Stormskader etter orkanen Dagmar 25. og 26. desember (4) – koordinering opphører.     Skadeutvalget har besluttet at koordinering av skadetaksering etter orkanen Dagmar opphører i og med i dag. Dette medfører at eventuelle nyinnmeldte skader fra hendelsen formidles...

04/12 Melding fra Skadeutvalget

  TIL MEDLEMSSELSKAPENE I NORSK NATURSKADEPOOL     MELDING FRA SKADEUTVALGET NR. 4/12                                   Oslo, 8. august 2012   Flom-, vann- og skredskader i Nedre og Øvre Eiker tirsdag 07.08.2012. Skadeutvalget var på befaring i de aktuelle områder samme dag sammen med takstmann Bjørn Borgersen. Skader har oppstått både som følge av flom i vassdrag (elver og...

05/12 Melding fra Skadeutvalget

TIL MEDLEMSSELSKAPENE I NORSK NATURSKADEPOOL     MELDING FRA SKADEUTVALGET NR. 5/12                                             Oslo, 20. august 2012   Flom-, vann- og skredskader i Nedre og Øvre Eiker tirsdag 07.08.2012. (2) Vi viser til melding 4/12 . Som kjent omfatter naturskadeforsikringen flomskader på hage/hageanlegg, gårdsplass og tilførselsvei som ligger innenfor...