Melding fra Skadeutvalget \ 2011

Gå til hovedinnhold

Melding fra Skadeutvalget \ 2011

Melding fra Skadeutvalget 01/11

TIL MEDLEMSSELSKAPENE I NORSK NATURSKADEPOOL     MELDING FRA SKADEUTVALGET NR. 01/11                                                           Oslo, 14. juni 2011   FLOMSKADER I GUDBRANDSDALEN JUNI 2011 Foreløpige anslag viser at ca. 500 skader er meldt til selskapene. Dette utgjør et antatt skadeomfang på ca. kr. 150 000 000,-. Vi forventer at tallene vil stige. Skadeutvalg...

Melding fra Skadeutvalget 02/11

TIL MEDLEMSSELSKAPENE I NORSK NATURSKADEPOOL     MELDING FRA SKADEUTVALGET NR. 02/11                                                           Oslo, 15. juni 2011   FLOMSKADER I GUDBRANDSDALEN JUNI 2011 Vi viser til melding nr 01/11. Skadeutvalget har som kjent besluttet ikke å koordinere hendelsen. Årsaken er at antall skader ikke er høyt nok til at vi kan ta ut synergi av ...

Melding fra Skadeutvalget 03/2011

  TIL MEDLEMSSELSKAPENE I NORSK NATURSKADEPOOL    Oslo, 18. juli 2011     FLOMSKADER I GUDBRANDSDALEN JUNI 2011   Opphør for samordning av takseringstjenester i forbindelse med flommen. Som følge av at behovet for samordning av takseringstjenester i forbindelse med flommen nå viser seg sterkt redusert, opphører samordningen i regi av Prosjekt Forum AS i dag. Nye takstoppdrag...

Melding fra Skadeutvalget 04/2011

  MELDING FRA SKADEUTVALGET NR. 04/11                 Oslo, 17. august 2011   FLOMSKADER I TRØNDELAG AUGUST 2011 Foreløpige anslag er ca. 400 skader basert på skadetilfeller som pt er meldt til selskapene. Dette utgjør et antatt skadeomfang på ca. kr. 100 000 000,-. Skadeutvalget har besluttet ikke å koordinere hendelsen. Årsaken er at antall skader ikke er høyt nok/samlet n...

Melding fra Skadeutvalget 05/2011

MELDING FRA SKADEUTVALGET NR. 05/11                 Oslo, 26. desember 2011   STORMSKADER   etter orkanen Dagmar 25 og 26 DESEMBER 2011 Skadeutvalget har besluttet at skadetaksering i forbindelse med orkanen Dagmar skal koordineres. Bakgrunnen for beslutningen er et stort antall skader, hvorav flere har stort omfang. Samordnende koordinator for hendelsen Dagmar vil være Togi...