Melding fra Skadeutvalget \ 2009

Gå til hovedinnhold

Melding fra Skadeutvalget \ 2009

1/09 Leirskred i Namsos

TIL MEDLEMSSELSKAPENE I NORSK NATURSKADEPOOL     MELDING FRA SKADEUTVALGET NR. 01/09                                Oslo, 16. Mars 2009 Fredag 13. mars inntraff naturulykke i Kattmarkvegen v. Namsos, ved kvikkleireskred som berørte en rekke bolighus og fritidseiendommer. I forbindelse med leirskredet i Namsos har Skadeutvalget hatt løpende kontakt hele helgen, og utvalget...

2/09 Leirskred i Kattmarkvegen, Namsos

    TIL MEDLEMSSELSKAPENE I NORSK NATURSKADEPOOL    MELDING FRA SKADEUTVALGET NR. 02/09                       Oslo, 17. April 2009 Vi viser til melding nr.1 av 16. Mars. Vakthold i skadeområdet. Skadeutvalget har besluttet at vaktholdet opprettholdes inntil endelig avklaring om sikkerhet for området er stadfestet. Beboelighet for de evakuerte i området innenfor skredgropa....

3/09 Leirskred i Kattmarkvegen, Namsos

TIL MEDLEMSSELSKAPENE I NORSK NATURSKADEPOOL  MELDING FRA SKADEUTVALGET NR. 03/09                                                      Oslo, 29. april 2009 Vi viser til tidligere meldinger. Husene i skredgropa. Skadeutvalget anser bygningene i skredgropa som totalskadet. Tilbakemeldingene fra selskapene tyder på at takseringsarbeidet er i gang. Skadeutvalget har besluttet at...

4/09 Leirskred i Kattmarkvegen, Namsos

TIL MEDLEMSSELSKAPENE I NORSK NATURSKADEPOOL  04/09 LEIRSKRED I KATTMARKVEGEN, NAMSOS MELDING FRA SKADEUTVALGET NR. 04/09                      Oslo, 14. Oktober 2009 Vi viser til tidligere meldinger. Erstatningsoppgjør for hageanlegg – gjeldende for husene i skredgropa. Med hensyn til den særlig vanskelige situasjonen for de skadelidte etter skredet – og spesielt for de som...

5/09 Endring/lempning i dokumentasjonskrav for skader inntruffet direkte ved naturulykke – naturskader.

MELDING FRA SKADEUTVALGET NR. 05/09                                              Oslo, 17. Desember 2009         Endring/lempning i dokumentasjonskrav for skader inntruffet direkte ved naturulykke – naturskader.        Alle naturskader på bygning, hageanlegg, gårdsplass og tilførselsvei skal i utgangspunktet besiktiges og takseres.    Skader som inneholder ett eller flere av...