Melding fra Skadeutvalget \ 2006

Gå til hovedinnhold

Melding fra Skadeutvalget \ 2006

01/06 Stormskader fra Midt-Norge t.o.m. Finnmark.

MELDING FRA SKADEUTVALGET NR. 01/06                                                                                                                                                                  Oslo, 23. januar 2006              Stormskader fra Midt-Norge t.o.m. Finnmark.   I perioden fra 17. til 22. januar har det blåst storm på strekningen fra og med Sør-Trøndelag t.o.m...

02/06 Flom- og vannskader i Trøndelag og sørlige deler av Nordland.

TIL MEDLEMSSELSKAPENE I NORSK NATURSKADEPOOL     MELDING FRA SKADEUTVALGET NR. 02/06                                                     Oslo, 31. januar 2006   Flom- og vannskader i Trøndelag og sørlige deler av Nordland.   Med bakgrunn i værsituasjonen i Trøndelag, prognosene for været fremover og den allerede pressede takseringssituasjonen som følge av stormen ”Narve”, ha...

03/06 Koordinering av flom og vannskader i Trøndelag.

TIL MEDLEMSSELSKAPENE I NORSK NATURSKADEPOOL     MELDING FRA SKADEUTVALGET NR. 03/06                          Oslo, 3. februar 2006   Koordinering av flom og vannskader i Trøndelag.   Til: Selskapene, saksbehandlerne og alle med kundekontakt   Hovedkoordinator Per Thore Pedersen mottar kontinuerlig førstemeldinger fra selskapene, og er godt i gang med å fordele takstoppdrag....

04/06 Koordinering av flom og vannskader i Trøndelag.

TIL MEDLEMSSELSKAPENE I NORSK NATURSKADEPOOL     MELDING FRA SKADEUTVALGET NR. 04/06                              Oslo, 9. februar 2006 Koordinering av flom og vannskader i Trøndelag.   Til: Selskapene, saksbehandlerne og alle med kundekontakt   Det er fra flere hold bedt om en orientering om fremdrift i takseringsarbeidet. Skadeutvalget har i dag i samråd med koordinator...

05/06 Koordinering av flom - og vannskader i Trøndelag - fremdrift,drenering, skred.

TIL MEDLEMSSELSKAPENE I NORSK NATURSKADEPOOL     MELDING FRA SKADEUTVALGET NR. 05/06         Oslo, 17. februar 2006 Koordinering av flom og vannskader i Trøndelag – fremdrift,drenering, skred.   Fremdriften i takstkoordineringen   Alle skader innmeldt til koordinator pr 16/2 er nå fordelt til takstkonsulent. De skadelidte er kontaktet pr telefon av de respektive takstkonsule...

06/06 Koordinering av flom- og vannskader i Trøndelag - rasjonell fremdrift

TIL MEDLEMSSELSKAPENE I NORSK NATURSKADEPOOL     MELDING FRA SKADEUTVALGET NR. 06/06                             Oslo, 20. februar 2006   Koordinering av flom- og vannskader i Trøndelag - rasjonell fremdrift.   Det er kjent at skader som har fremstått å være ordinære vannskader har vært satt ut til takstkonsulenter i de berørte distrikter, utenom koordineringen.   Med henbli...