Melding fra Skadeutvalget \ 2005

Gå til hovedinnhold

Melding fra Skadeutvalget \ 2005

01/05 Skader etter stormen ”Gudrun” 08.01.2005

Skader etter stormen ”Gudrun” 08.01.2005 Stormen ”Gudrun” har som beskrevet i media gitt skader i deler av Sør-Norge. Skadene er vesentlig forårsaket av stormflo, men det er også tilfeller av rene stormskader. På strekningen fra Egersund til svenskegrensen godkjennes det at det har vært erstatningsbetinget stormflo. Antallet skader rapportert til selskapene synes å være lang...

02/05 Skader etter stormene ”Gudrun, Hårek og Inga”.

Oslo, 14. januar 2005   Alle er kjent med hendelsene. Disse har medført skader over store deler av landet. Gudrun vesentlig på strekningen Svenskegrensen til Rogaland. Hårek hadde flest skader i Nordland. For Inga ligger hovedtyngden av skadene i Rogaland og Hordaland. Alle de tre skadehendelsene er spredt så vel geografisk som tidsmessig. Selskapene var godt i gang med å...

03/05 Skade ved skred i Fana, Bergen - samt skader ved nedbør og flom.

Skred i Fana, som ble utløst i natt og ga tragisk utfall.   Skredskade er naturulykke som kan utlignes i Norsk Naturskadepool. I forbindelse med skredet minner Skadeutvalget de berørte selskap om at utgifter relatert evakuering og merutgifter til opphold skal belastes egen regning og føres utenom den tinglige skade som kommer inn under poolordningen, i henhold til vanlig...

04/05 Skader ved skred, flom og nedbør i Bergensområdet 14.09.05.

Skader ved skred, flom og nedbør i Bergensområdet 14.09.05.   Vi viser til tidligere melding nr. 03/05   Skred Hatlestad terrasse, Fana   Det er besluttet å benytte takstmann Einar Bratland for felles taksering av skader på eiendommer i tilknytning til skredet. Bratland vil herunder  være i dialog med kommunen og geoteknisk konsulent som utreder forhold knyttet til redning o...

05/05 Skader ved skred, flom og nedbør i Bergensområdet 14.09.05.

23.september 2005   Basert på foreløpig rapport G-01 fra Multiconsult. 1. Skade på bygning og løsøre   Skade på bygning, løsøre og hageanlegg vil bli erstattet i samsvar med skadegrad.   Bemerk at tomteverdi ikke er et element i beregning av skade på hageanlegg.   Saneringsfirmaer vil i samarbeide med takstmann Einar Bratland foreta uthenting og nødvendig sanering/lagring av...

06/05 Skader etter uværet ”Loke”

Til medlemsselskapene i                                                                                    15. november 2005 Norsk Naturskadepool     MELDING FRA SKADEUTVALGET NR. 06/05   6/05 Skader etter uværet ”Loke”. Skader ved nedbør, flom og skred på Vestlandet.   Kraftig regnvær har skapt store problemer på Vestlandet siste døgn. Nedbørsmengdene har gjort at flere...