Melding fra Skadeutvalget \ 2003

Gå til hovedinnhold

Melding fra Skadeutvalget \ 2003

01/03 Naturskadeforsikring av betongkaier

TIL MEDLEMSSELSKAPENE I NORSK NATURSKADEPOOL MELDING FRA SKADEUTVALGET NR 01/03 Oslo, 20. februar 2003 NATURSKADEFORSIKRING AV BETONGKAIER  I henhold til ”Håndbok i naturskadeforsikring” kapittelet om ”Objekter som det er naturlig å forsikre” er det ikke anledning til å tegne brannforsikring på en ting når hensikten overveiende er å dekke mot naturskade og ikke brann . Det e...

02/03 Flom i deler av Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal

TIL MEDLEMSSELSKAPENE I NORSK NATURSKADEPOOL MELDING FRA SKADEUTVALGET NR 2/03 Oslo, 15. august 2003 FLOM I DELER AV SØR-TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL Som kjent fra nyhetene har det siste døgn falt svært mye nedbør i deler av Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Dette har ført til flom i elver og vassdrag. Ut fra de opplysninger som foreligger på nåværende tidspunkt ser det...

03/03 Naturskader og regress - en påminnelse

TIL MEDLEMSSELSKAPENE I NORSK NATURSKADEPOOL MELDING FRA SKADEUTVALGET NR 03/03 Oslo, 14. oktober 2003 NATURSKADER OG REGRESS – EN PÅMINNELSE Fra tid til annet kommer spørsmålet opp om det skal gjennomføres regress i forbindelse med naturskader. Styret i Norsk Naturskadepool har fattet vedtak om at regress skal gjennomføres i alle saker dersom det er rettslig grunnlag for de...

04/03 Endring i rutiner for skader innmeldt som følge av jordskjelv

TIL MEDLEMSSELSKAPENE I NORSK NATURSKADEPOOL MELDING FRA SKADEUTVALGET NR 04 /03 Oslo, 28. oktober 2003 ENDRING I RUTINER FOR SKADER INNMELDT SOM FØLGE AV JORDSKJELV. Norsk Naturskadepool har blitt kjent med at håndtering av skader innmeldt som følge av jordskjelv varierer sterkt i det enkelte medlemsselskap. Disse skadenes kompleksitet og ønsket om ens behandling har gitt...