Skadebehandlerkurs videregående 26.-27. oktober 2021

Gå til hovedinnhold

Skadebehandlerkurs videregående 26.-27. oktober 2021

Skadebehandlerkurs videregående 26.-27. oktober 2021

Tid
26. oktober 2021, 10:00 - 27. oktober 2021, 16:00
Sted
Påmelding

Send e-post til pool@finansnorge.no for å melde deg på. 

Videregående kurs 26.-27. oktober 2021. 

Hvis det er tilrådelig etter gjeldende smittevernregler på tidspunktet for kurset vil det bli avhold i Oslo. Skulle det ikke være tilrådelig vil vi forsøke å avholdet kurset digitalt. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette nærmere kursdatoen.

Påmelding sendes til pool@finansnorge.no.

Påmeldingsfristen 1. oktober. Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurset dersom det blir få påmeldte. 

Kursinnhold/temaer:

 • Generelt om ordningen                                                  
 • Saksbehandling              
 • Storm                              
 • Stormflo                          
 • Flom                                            
 • Spesielle temaer             
 • Direkte/Indirekte skade
 • Redning/sikring
 • Statistikk
 • Hageanlegg
 • Relokalisering/tomteerstatning
 • Løsøre
 • Avkortning – nemndavgjørelser
 • Anke/klagebehandling 
 • Gjentatte skadetilfeller
 • Regress