Skadebehandlerkurs videregående 14.-15. mars 2023

Gå til hovedinnhold

Skadebehandlerkurs videregående 14.-15. mars 2023

Skadebehandlerkurs videregående 14.-15. mars 2023

Tid
14. mars 2023, 10:00 - 15. mars 2023, 16:00
Sted
Finans Norge, Finansnæringens hus
Påmelding

Send e-post til pool@finansnorge.no for å melde deg på. 

Påmeldingsfristen er 23. februar.  Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurset dersom det blir få påmeldte. 

Kursinnhold/temaer:

 • Generelt om ordningen                                                  
 • Saksbehandling              
 • Storm                              
 • Stormflo                          
 • Flom                                            
 • Spesielle temaer             
 • Direkte/Indirekte skade
 • Redning/sikring
 • Statistikk
 • Hageanlegg
 • Relokalisering/tomteerstatning
 • Løsøre
 • Avkortning – nemndavgjørelser
 • Anke/klagebehandling 
 • Gjentatte skadetilfeller
 • Regress