Skadebehandlerkurs grunnkurs 22. mars 2022

Gå til hovedinnhold

Skadebehandlerkurs grunnkurs 22. mars 2022

Skadebehandlerkurs grunnkurs 22. mars 2022

Tid
22. mars 2022, 09:00 - 17:00
Sted
Påmelding

Send e-post til pool@finansnorge.no for å melde deg på.

Kurset blir gjennomført som et webbasert kurs og vil bli avholdt på Teams.

Påmelding sendes til pool@finansnorge.no.

Påmeldingsfristen er 16. mars. Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurset dersom det blir få påmeldte. 

Læringsmål:

 1. Forstå hvordan naturskadeordningen er bygd opp og organisert.
 2. Gjøre deltakerne i stand til å vite hvor man finner informasjon og hvilke krav som stilles til dokumentasjon knyttet til naturskader og skadeoppgjør.
 3. Øke kunnskap til avregningsvilkår, lover og rutiner.
 4. Kjenne til skadetypene innenfor naturskadebegrepet og spesielt til storm og flom.

Kursinnhold/temaer

 • Hva er naturskade
 • Om ordningen, statistikk, forhold til andre aktører
 • Saksbehandling/vilkår for avregning
 • Redning/sikring
 • Hageanlegg/tomt
 • Storm
 • Flom
 • Oppgaver
 • Tilbakemelding fra skaderevisorene
 • Stormflo og andre skadetyper