Skadebehandlerkurs grunnkurs 16. mars 2023

Gå til hovedinnhold

Skadebehandlerkurs grunnkurs 16. mars 2023

Skadebehandlerkurs grunnkurs 16. mars 2023

Tid
16. mars 2023, 09:00 - 17:00
Sted
Finans Norge, Finansnæringens hus
Påmelding

Send e-post til pool@finansnorge.no for å melde deg på.

Påmeldingsfristen er 23. februar. Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurset dersom det blir få påmeldte. 

Læringsmål:

 1. Forstå hvordan naturskadeordningen er bygd opp og organisert.
 2. Gjøre deltakerne i stand til å vite hvor man finner informasjon og hvilke krav som stilles til dokumentasjon knyttet til naturskader og skadeoppgjør.
 3. Øke kunnskap til avregningsvilkår, lover og rutiner.
 4. Kjenne til skadetypene innenfor naturskadebegrepet og spesielt til storm og flom.

Kursinnhold/temaer

 • Hva er naturskade
 • Om ordningen, statistikk, forhold til andre aktører
 • Saksbehandling/vilkår for avregning
 • Redning/sikring
 • Hageanlegg/tomt
 • Storm
 • Flom
 • Oppgaver
 • Tilbakemelding fra skaderevisorene
 • Stormflo og andre skadetyper