Reassuranse

Gå til hovedinnhold
Publisert dato: 01.01.2020

Reassuranse

Selskapenes maksimale engasjement i forbindelse med én naturskade er p.t. kr 16.000.000.000,-. Denne øverste skadegrense er under løpende vurdering av poolens styre, og oppjustering blir gjort med Justisdepartementets godkjennelse. En naturskadehendelse kan strekke seg over:

  • 96 timer for storm
  • 504 timer for flom
  • 168 timer for andre skader

Ovenstående tidsangivelser gjelder bare i reassuransesammenheng og kan ikke påberopes overfor forsikringstakerne.