Norsk Naturskadepool / statens naturskadeordning

Gå til hovedinnhold
Publisert dato: 01.03.2017

Norsk Naturskadepool / statens naturskadeordning

Poolen dekker, ved gyldig brannforsikring, skade etter naturulykke på brannforsikrede ting samt på hageanlegg til bolighus og disse skadene meldes direkte til det respektive selskap. Skader på objekter som det ikke er naturlig å brannforsikre eller hvor det finnes andre erstatningsordninger kan ikke belastes Norsk Naturskadepool. Statens naturskadeordning er det offentlige organ som erstatter naturskader som ikke dekkes i poolen eller i andre erstatningsordninger. Se nærmere om dette under punktet "Objekter som det er naturlig å brannforsikre i forhold til naturskadepoolen".