Bakgrunnsinformasjon om poolordningen

Gå til hovedinnhold

Bakgrunnsinformasjon om poolordningen

Alle forsikringer som dekker brannrisiko dekker også skade etter naturulykker.

Det er det enkelte selskap som er forsikringsgiver, dvs utsteder forsikringsbevis, foretar oppgjør og har den direkte kontakten med kundene. Naturskadepoolen administrerer utligningen mellom selskapene.
 
Norsk Naturskadepool skal bare utligne de skadene som er definert i loven. Dette forhindrer ikke at forsikringsselskapene i sine vilkår kan ha en videre dekning for sine kunder. Forsikringsselskapet får imidlertid ikke utlignet disse skadene i ordningen.

Hvis man har hatt en naturskade bør man kontakte sitt vanlige forsikringsselskap for å få informasjon om erstatningsdekningen.

Historikk

Naturskadeloven og forsikringsavtaleloven ble i 1979 endret da det ble vedtatt å innføre en alminnelig naturskadeforsikring i Norge med virkning fra 1. januar 1980. Naturskadeforsikringen er obligatorisk i den forstand at den er knyttet til all brannforsikring på ting. Fra 1. juli 1990 ble lov om naturskadeforsikring satt i kraft.

Det er også utarbeidet en egen instruks for Norsk Naturskadepool.

Formål og funksjon

Ordningen sikrer dekning mot naturskader for alle som har tegnet brannforsikring. Forsikringstaker forholder seg til sitt forsikringsselskap for oppgjør, og poolen utligner alle skader mellom selskapene fordelt på medlemsandel i poolen.

Deltagende selskaper

Alle forsikringsselskaper som tegner brannforsikring i Norge er pliktige etter norsk lov å være medlem av poolen. Dette omfatter derfor også selskaper som driver grenseoverskridende virksomhet fra andre EØS-land, og selskaper med liten forretning i Norge.

Styre og administrasjon

Styret består av åtte representanter med personlig varamedlem. Disse kommer fra de største forsikringsselskapene og representant for utenlandske forsikringsselskaper i Norge. Naturskadeforsikringen administreres av Norsk Naturskadepool.

Premieraten

Premieraten (sist endret 1. januar 2020) er 0.065 promille av brannforsikringssummen.