Personvern

 

Norsk Naturskadepool har utarbeidet denne personvernerklæringen for å:

  • vise hvordan vi respekterer og beskytter ditt privatliv

  • forklare hvordan og hvorfor vi samler inn, bruker og beskytter personopplysningene dine

  • fortelle deg hvilke rettigheter du har

R

Rettslig grunnlag

Lov om naturskadeforsikring, forskrift om instruks for Norsk Naturskadepool og forskrift om egenandel og ansvarsgrense ved naturskadeforsikring.

Rutiner for inngående post

Dokumenter adressert til virksomhetene overleveres uåpnet til de ansatte i virksomheten som er ansvarlige for disse behandlingene for videre håndtering i samsvar med rutinene for den enkelte behandling.

Rutiner for utgående post

Dokumenter sendes i posten i lukket konvolutt eller via e-post.

Rutiner for elektronisk forsendelse

Norsk Naturskadepool benytter krypteringsløsninger for elektronisk forsendelse av opplysninger for å hindre tilgang for uvedkommende.

Rutiner for oppbevaring

Dokumenter som inneholder sensitiv informasjon oppbevares i låsbare skap. Makuleres etter bruk.