Naturskader for 150 millioner etter «Ylva»

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Naturskader for 150 millioner etter «Ylva»

Ekstremværet «Ylva» som herjet i Nord-Norge i november har anslagsvis ført til 2000 skader og erstatninger på rundt 150 millioner kroner. Det viser tall fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool. 

– Tallene kan fortsatt endre seg, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Skader på biler og båter kommer i tillegg.

Mest takskader

Det er både små og store skader etter ekstremværet «Ylva», men det er flest mindre skader. Mange hustak på private boliger har fått merke vindens herjinger, i tillegg er det noen skader på driftsbygninger og næringsbygg. Naust har blåst på sjøen, og enkelte biler og båter er også skadet i uværet.

Rundt 80 posent av skadene kom i Nordland og Troms, og Nordland ble hardest rammet.  Folk i Fauske kommune har meldt inn flest skader, ellers er det spredt utover landsdelen, for også i for eksempel Tysfjord og Bodø er det registrert skader etter ekstremværet «Ylva».

Om Norsk Naturskadepool

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskader. Denne ordningen administreres av Norsk Naturskadepool. Dette følger av naturskadeforsikringsloven.

Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

Det som ikke lar seg forsikre gjennom private ordninger kan være dekket gjennom Statens naturskadeordning.

Mer informasjon på Norsk Naturskadepools nettsider