Mange takskader etter ekstremværet «Ylva»

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Mange takskader etter ekstremværet «Ylva»

Det er meldt inn flere hundre skader til forsikringsselskapene etter ekstremværet «Ylva» som særlig herjet i Nordland og Troms. Det er mest takskader, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Mange hustak på private boliger har fått merke vindens herjinger, i tillegg er det noen skader på driftsbygninger og næringsbygg. Noen naust har blåst på sjøen og biler og båter er også skadet i uværet.

Flest privatboliger

– Det er både små og store skader etter ekstremværet «Ylva», men foreløpig ser det heldigvis ut til å være flest mindre skader og noen få store, sier Neverdal.

Forsikringsselskapene er klare til å ta imot henvendelser fra kundene sine. Kundene må ta direkte kontakt med sitt eget forsikringsselskap.

Om Norsk Naturskadepool

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskader. Denne ordningen administreres av Norsk Naturskadepool. Dette følger av naturskadeforsikringsloven.

Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

Det som ikke lar seg forsikre gjennom private ordninger kan være dekket gjennom Statens naturskadeordning.

Mer informasjon på Norsk Naturskadepools nettsider