En halv milliard etter storflommen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

En halv milliard etter storflommen

Storflommen på Sørlandet er en av de verste flommene i nyere tid målt i skadeomfang. Flom, jordskred og enorme nedbørsmengder har hittil ført til rundt 3000 innmeldte skader til forsikringsselskapene, viser tall fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool. 

Hus omgitt av vann. Foto.
Foto: Eirik Søbye

Erstatningene knyttet til disse skadene er anslagsvis på 500 millioner kroner. I tillegg kommer skader på en rekke biler og båter.

– Tallene er foreløpige og kommer til å endre seg, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Nedbøren førte til rekordstor flom i flere elver på Sørlandet.

Mange omfattende skader

Mange sørlendinger er hardt rammet av flommen. Agderfylkene ser ut til å ha fått de verste materielle skadene. Der fikk både privatboliger og flere bedrifter langs de store elvene merke vannets herjinger ved inngangen til oktober.

– Vann gjør ofte svært stor skade. Det tar gjerne lang tid å tørke opp, så vann er mer krevende enn vind når det kommer til reparasjon og gjenoppbygging i etterkant av uværet, sier Neverdal.

Forsikringsselskapene har styrket bemanningen for å hjelpe de berørte.

Om Norsk Naturskadepool

Bygninger og innbo som forsikres mot brannskader gjennom hus og innboforsikring blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

Alle forsikringsselskap som tilbyr brannforsikring er pliktige til å være medlem av Norsk Naturskadepool, som administrer ordningen.

Mer informasjon på Norsk Naturskadepools nettsider

Stine Neverdal

Stine Neverdal

kommunikasjonssjef

900 33 112 Stine.Neverdal@finansnorge.no