Aktuelt

Gå til hovedinnhold

Aktuelt

Tusen skader etter stormen i Nord-Norge

Så langt er det meldt inn rundt 1000 skader på bygninger og innbo etter stormen som særlig rammet Nord-Norge den siste uka. Erstatningene er anslagsvis på rundt 50 millioner kroner. Det viser tall fra forsikringsselskapene og Norsk Naturskadepool.

Storm på hav. Foto.
Foto: Юлия Моисеенко/AdobeStock

Naturskader for 830 millioner i fjor

I 2022 ble erstatningene etter naturskader på 830 millioner kroner, viser tall fra forsikringsselskapene og Norsk Naturskadepool.

Bølger. Foto.
Stormskadene står for størsteparten av erstatningene. Foto: Finans Norge

Flest flomskader i Voss

En rekke store vann­– og flomskader rammet særlig Voss i Vestland som fikk ekstremt mye nedbør på et par døgn. Vannet har trukket seg tilbake, og så langt er det rapportert om rundt 200 forsikringsmeldte skader på bygninger og innbo fra hele fylket, viser...

Vanndråper. Foto.
Foto: กรบุรษ วรดี/Adobe Stock

Naturskader for over en halv milliard i januar

Hittil i år er det meldt inn mer naturskader enn for hele 2021 til sammen, viser tall fra Norsk Naturskadepool. Rundt 6500 bygningsskader er meldt inn til forsikringsselskapene i januar i år på grunn av storm og uvær.

Store bølger. Foto.
Foto: Finans Norge

Uværsskader etter stormfull helg

Hittil er det meldt inn rundt 3000 skademeldinger til forsikringsselskapene etter uværet den siste helgen i januar. Erstatningene er så langt anslått til rundt 200 millioner kroner.

Store bølger. Foto.
Foto: Finans Norge

Gjerdrum–rapport med viktige svar

Finans Norge og Norsk Naturskadepool mener det er en svært viktig rapport som er lagt frem av utvalget som har undersøkt årsaken til skredet.

Kvikkleireskredet i Gjerdrum. Foto.
Foto: Synnøve Bjerved Folkvord

Vær- og naturskader for 30 milliarder kroner på ti år

De siste ti årene har forsikringsselskapene utbetalt erstatninger på over 30 milliarder kroner for vær- og naturskader på bygning og innbo, viser Finans Norges klimarapport 2021.

Leirskred i Alta. Foto.
Foto: Hanne Larsen/Altaposten

Restverdiredningstjenesten hentet ut millionverdier etter Gjerdrum-skredet

I tidenes største restverdiredningsaksjon ble verdier for flere titalls millioner kroner reddet ut etter skredet i Gjerdrum. Finans Norges restverdiredningstjeneste (RVR), som forsikringsselskapene står bak, er sentral i dette arbeidet.

Lastebil fra Restverdiredningstjenesten. Foto.
Restverdiredning (RVR) er et samarbeid mellom forsikringsselskapene i Norge. Foto: RVR/Finans Norge.

Info om NINA

Ny innloggingslenke og krav til nytt passord i skaderapporteringssystemet NINA.

Tre i vinden

Erstatningsoppgjør godt i gang

Jordskredet som rammet Kråknes i Alta i begynnelsen av juni har ført til estimerte erstatningskostnader for godt over 40 millioner kroner.

Skred i Alta. Foto.
Foto: Hanne Larsen/Altaposten

Store skader etter jordskredet ved Kråknes i Alta

Det ble store materielle skader da jordskred onsdag ettermiddag rammet Kråknes i Alta. Ett bolighus er rammet og rundt sju andre bygninger ble feid på havet.

Skred i Alta. Foto.
Foto: Hanne Larsen/Altaposten

Naturskader for over en halv milliard i 2019

Også i fjor herjet uvær mange steder. Erstatningsutbetalingene etter naturskader er på over en halv milliard kroner for 2019, viser tall fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool. 

Ett tre som har veltet over et hus

Ekstremvær og naturskader på sensommeren

I år kom ekstremnedbøren tidligere og mer geografisk konsentrert enn det vi ofte har sett tidligere. Flere steder i landet er allerede hardt rammet av svært kraftig regn med påfølgende flom og jordskred.

Naturskader for 600 millioner kroner i 2018

I 2018 er det registrert naturskader for rundt 600 millioner kroner. Det viser tall fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool. Over halvparten av erstatningene kom etter uvær sist høst.   De største skadene og høyeste erstatningene kom etter høstflommen i Oppland. Deretter følger høststormen «Helene» som særlig rammet Vestlandet og Sørlandet. Mange nedbørsskader I tillegg til...

Skader for 100 millioner meldt etter flommen

Flommen gjorde aller størst skade i Skjåk i Gudbrandsdalen og i Luster i Sogn og Fjordane. Den har rammet enkeltsamfunn hardt og den traff svært lokalt. I tillegg er det meldt om mange skader på Vestlandet på grunn av kraftig nedbør.   – Foreløpige anslag fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool viser at det er meldt inn rundt 500 skader på bygninger og innbo. I tillegg komm...

Naturskader for 150 millioner etter «Ylva»

Ekstremværet «Ylva» som herjet i Nord-Norge i november har anslagsvis ført til 2000 skader og erstatninger på rundt 150 millioner kroner. Det viser tall fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool. 

Mange takskader etter ekstremværet «Ylva»

Det er meldt inn flere hundre skader til forsikringsselskapene etter ekstremværet «Ylva» som særlig herjet i Nordland og Troms. Det er mest takskader, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

En halv milliard etter storflommen

Storflommen på Sørlandet er en av de verste flommene i nyere tid målt i skadeomfang. Flom, jordskred og enorme nedbørsmengder har hittil ført til rundt 3000 innmeldte skader til forsikringsselskapene, viser tall fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool. 

Hus omgitt av vann. Foto.
Foto: Eirik Søbye

Store skader på Sørlandet

På Sørlandet er en rekke beboere evakuert fra sine hjem på grunn av flom og store nedbørsmengder.  NVE har oppgradert flomvarselet til rødt i Agder-fylkene, som er høyeste nivå på fareskalaen.

Skadebehandlerkurs i Norsk Naturskadepool

Videregående kurs 1.-2. november er fullt.                                                                  Det blir satt opp kurs for Videregående skadebehandlere 22.-23. november på KNA Scandic Vika Påmelding til pool@finansnorge.no innen 18. september.no

Skadebehandlerkurs i Norsk Naturskadepool

Det avholdes videregående kurs for skadebehandlere på KNA Scandic Vika 1. og 2. november 2017. Emne for kurset er: Hvorfor kurs, om ordningen, statistikk, andre aktører, saksbehandling, skadeårsakene storm, stormflo, flom, jordskjelv/vulkanutbrudd, spesielle temaer, naturskader på nett og vi løser oppgaver.                                                               og Det...

Naturskadekurs vår og høst 2017

Opplæring og godkjenning av naturskadetakstmenn Landbruksdirektoratet, Norsk Naturskadepool og takstbransjen (Norges Takseringsforbund og NITO Takst) har inngått en samarbeidsavtale for opplæring og godkjenning av naturskadetakstmenn. Opplæringen har som formål å sikre lik kompetanse for alle takstmenn som skal taksere naturskader. Naturskadeopplæring, informasjon,kursplan...