Naturskader for over en halv milliard i 2019

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Naturskader for over en halv milliard i 2019

Ett tre som har veltet over et hus

Også i fjor herjet uvær mange steder. Erstatningsutbetalingene etter naturskader er på over en halv milliard kroner for 2019, viser tall fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool. 

I begynnelsen av fjoråret gjorde uvær skade for nesten 200 millioner kroner bare i januar og februar i Nord- Norge, og Nordland fikk aller mest i form av storm.

Fjøs, naust og andre bygninger raste sammen og tak fikk store skader.

– Storm sørget for de største enkeltskadene i fjor, viser tall fra Norsk Naturskadepool og Finans Norge, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

I tillegg til disse naturskadene som gjelder skader på bygninger, kommer blant annet skader på biler og båter.

Totalt sett kommer værskadene, når vi også regner med alle skadene i kjølvannet av styrtregn og ekstrem nedbør, trolig til å gi rekorderstatninger i 2019.

Vestlandet rammet av skred og flom

På sensommeren og i høst ble det vått. Flom og jordskred gjorde stor skade på Vestlandet, og jordskred rammet særlig Jølster hardt. En person omkom i skredet.

Da elvene gikk over sine bredder og jordskredet kom, fikk en rekke hus og hageanlegg store skader. Erstatningene er på rundt 100 millioner kroner etter skredene sist sommer.

Viktig forebygging

Finans Norge og forsikringsselskapene mener flom og skredsikring må prioriteres høyt. Sikring av utsatte steder er grunnleggende for folks trygghet i hverdagen.

– Ikke alle naturskader kan forebygges, men vi har sett flere eksempler på at god flom- og skredsikring er avgjørende for å begrense skadene etter flom og jordras, sier Neverdal i Finans Norge. 

Om Norsk Naturskadepool

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskader. Denne ordningen administreres av Norsk Naturskadepool. Dette følger av naturskadeforsikringsloven.

Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

Det som ikke lar seg forsikre gjennom private ordninger kan være dekket gjennom Statens naturskadeordning.