2019

Gå til hovedinnhold

2019

Ekstremvær og naturskader på sensommeren

I år kom ekstremnedbøren tidligere og mer geografisk konsentrert enn det vi ofte har sett tidligere. Flere steder i landet er allerede hardt rammet av svært kraftig regn med påfølgende flom og jordskred.

Naturskader for 600 millioner kroner i 2018

I 2018 er det registrert naturskader for rundt 600 millioner kroner. Det viser tall fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool. Over halvparten av erstatningene kom etter uvær sist høst.   De største skadene og høyeste erstatningene kom etter høstflommen i Oppland. Deretter følger høststormen «Helene» som særlig rammet Vestlandet og Sørlandet. Mange nedbørsskader I tillegg til...