Skader for 100 millioner meldt etter flommen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Skader for 100 millioner meldt etter flommen

Flommen gjorde aller størst skade i Skjåk i Gudbrandsdalen og i Luster i Sogn og Fjordane. Den har rammet enkeltsamfunn hardt og den traff svært lokalt. I tillegg er det meldt om mange skader på Vestlandet på grunn av kraftig nedbør.

 

– Foreløpige anslag fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool viser at det er meldt inn rundt 500 skader på bygninger og innbo. I tillegg kommer skader på en rekke biler. Tallene er foreløpige og kommer til å stige når flere får meldt inn skadene sine, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Opptørking tar tid

Det vil ta lang tid før alle skadene er utbedret. Det må først tørkes opp og dette tar alltid tid.  Nå starter takseringen av skadene på hus, innbo og eiendommer.

– De som har fått skader må ta kontakt med forsikringsselskapet sitt så snart som mulig, sier Neverdal.

Mange vær - og naturskader hittil i høst

Ved utgangen av september var det registrert naturskader for nesten 440 millioner kroner, viser tall fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool. Over halvparten av erstatningene er knyttet til de kraftige høststormene vi hadde i september.

I tillegg kommer en rekke vannskader relatert til overflatevann etter kraftige regnbyger, samt skader på biler og båter som ikke er inkludert i disse tallene.

På Vestlandet har det vært ekstra vått både i september og hittil i oktober, og det er satt nye nedbørsrekorder mange steder.

Om Norsk Naturskadepool

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskader. Denne ordningen administreres av Norsk Naturskadepool

Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd. 

Det som ikke lar seg forsikre gjennom private ordninger kan være dekket gjennom Statens naturskadeordning. Dette kan for eksempel gjelde veier, broer, jordbruks- og skogsareal.

Stine Neverdal

Stine Neverdal

kommunikasjonssjef

900 33 112Stine.Neverdal@finansnorge.no