Kontakt

Landbruksdirektoratet, Statens naturskadefond
Tlf. 24 13 10 00

Landbruksdirektoratet
Postboks 8140 Dep
0033 Oslo

ved klager benyttes
Ankenemnda/Landbruksdirektoratet og adressen forøvrig som over

Frist: innen seks måneder fra du mottok forsikringsvedtaket

 

E-post:

til Informasjonsside