Kontakt

Statens naturskadeordning
Tlf: 78 60 60 00

Statens naturskadeordning
forvaltes av

Landbruksdirektoratet
Postboks 8140 Dep
0033 Oslo

ved klager benyttes
Klagenemnda
Statens naturskadeordning
Landbruksdirektoratet
Postboks 8140 Dep
0033 Oslo


Frist: innen seks måneder fra du mottok forsikringsvedtaket

 

E-post:

til Informasjonsside

Informasjonsfolder:
Ny lov og ny ordning for søknad om naturskadeerstatning fra 2017