Kontakt

Statens naturskadeordning
Tlf: 78 60 60 00

Statens naturskadeordning
forvaltes av

Landbruksdirektoratet
Postboks 8140 Dep
0033 Oslo

ved klager benyttes
Klagenemnda
Landbruksdirektoratet og adressen forøvrig som over

Frist: innen seks måneder fra du mottok forsikringsvedtaket

 

E-post:

til Informasjonsside